Domov 2017-11-21T10:15:38+00:00

VS INVESTMENT a.s.

Spoločnosť VS Investment a.s. bola založená v roku 2009 ako spoločnosť holdingového typu. Postupne v priamom spojení s jej podnikateľskými úspechmi, s novými projektami pod jej krídlami začali vznikať ďalšie dcérske spoločnosti a tímy špecializované na jednotlivé obchodné, prevádzkové, či poradenské činnosti.

V priebehu roku 2016 následne vzniká spoločenstvo „VS GROUP„, ktoré združuje všetky časti holdingu pod jednou hlavičkou.

V súčasnosti sa v hlavnom portfóliu skupiny nachádzajú najmä nehnuteľnosti, a to vo forme aktívnej developerskej činnosti, v prevádzkovaní a správe vlastných a klientskych komerčných nehnuteľností, či ako bežná realitná činnosť.

S hlavnými odvetviami priamo kooperujú ďalšie špecializované divízie, ako dražobná spoločnosť, obchod s pohľadávkami, SBS a inžiniering.

Spoločnosť VS Investment a.s. a ostatní členovia VS GROUP v rámci svojich podnikateľských aktivít úzko spolupracujú s advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Krnáč. Okrem investičnej a podnikateľskej činnosti sa venujeme podpore športu formou sponzoringu mladých talentov a prevádzkovaniu vlastnej detskej golfovej akadémie.

Ostatné činnosti skupiny

Aktuálna ponuka nehnuteľností

Viac

Obchodní partneri